Aanpakken van uw geldproblemen

Ordenen van uw administratie

Om een goed beeld te krijgen van uw financiële situatie is het belangrijk dat u beschikt over alle noodzakelijke papieren en dat deze geordend zijn. Hier kunt u zien welke papieren voor schuldhulpverlening belangrijk zijn (PDF). U krijgt van ons al het noodzakelijke materiaal om een administratiemap aan te leggen. En we leggen u uit welke financiële gegevens van belang zijn en hoe lang u deze dient te bewaren. U kunt zo vaak als nodig komen om te ordenen.

Beoordelen van uw situatie

In gesprek met u, en op basis van uw financiële gegevens, beoordelen wij uw situatie. We kijken naar uw inkomsten dus naar uw salaris, uw uitkering, uw toeslagen etcetera. En we kijken of u in aanmerking komt voor kwijtscheldingen. Verder bekijken we uw geldproblemen en bepalen we welke achterstanden het meest dringend zijn. Ook gaan we in gesprek met u over het ontstaan van uw geldproblemen en de invloed hiervan op uw dagelijkse leven. Misschien zijn er nog andere zaken waarbij u hulp wenst. Dit kunt u ook met ons bespreken. Al uw informatie en wensen worden vervolgens opgeschreven in een plan van aanpak. Hierin worden ook afspraken over de hulpverlening vastgelegd. Dit is maatwerk; ieder plan is anders.

De budgetcursus

Tijdens de  budgetcursus krijgt u onder andere informatie over schuldhulpverlening, voorzieningen vanuit de overheid, de manier waarop u het best met uw schuldeisers in gesprek kunt gaan, uw rechten en de voorwaarden voor hulpverlening.
Ook gaat u aan de slag met het maken van een persoonlijk budgetplan. Dit is een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Het moeilijkste aan een budgetplan is om er ook daadwerkelijk naar te handelen. De cursus kan u hierbij helpen omdat we ervaringen en adviezen met elkaar delen. Onze ervaring is dat het u helpt om de weg naar een schuldenvrije toekomst vol te houden.

Stabiele financiële situatie

Voordat u gebruik kunt maken van een schuldenregeling, is het van belang dat uw financiële  situatie stabiel is. Dit betekent dat u uw vaste lasten betaalt, u weet wie uw schuldeisers zijn en u geen nieuwe geldproblemen maakt.
Dit kan soms lang duren, ook als we samen hard werken aan het verbeteren van uw situatie. We zijn namelijk afhankelijk van anderen.
Het kan dus zijn dat uw geduld op de proef wordt gesteld. Spreek hierover met uw hulpverlener zodat deze u zo goed mogelijk kan ondersteunen.
Het werken aan een stabiele financiële situatie wordt soms in een groep gedaan en soms individueel met uw hulpverlener.

Schuldenregeling

Er zijn verschillende vormen van schuldenregelingen. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de aard van uw schulden en uw afloscapaciteit (het bedrag dat u overhoudt om uw schulden af te lossen). We streven er altijd naar dat het volledige bedrag wordt terugbetaald aan uw schuldeisers. Lukt dat niet, dan is een schuldsanering een optie. Uw hulpverlener zal de mogelijkheden met u bespreken. Bekijk meer informatie over schuldregelingen.


Vragen? Problemen?

Bel Doras (020) 751 06 10