Beleid en kwaliteit

Klachten 

Wij doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zo zijn dat u niet tevreden bent over de dienstverlening.

In de folder 'Klachten' (PDF) kunt u lezen hoe u uw klachten kenbaar kunt maken en hoe daarmee binnen Doras wordt omgegaan.
U kunt uw klacht indienen via het contactformulier op deze website.


HKZ Certificaat

Omdat we voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector mogen wij het HKZ-certificaat voeren.


ANBI-instelling

Doras is een ANBI-instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Als ANBI instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden.
Doras is geregistreerd onder het RSIN nummer: 807866209.


Jaarrekening

Hier vindt u onze jaarrekening 2016.


Privacy

Doras vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Alle informatie die u ons geeft, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u zo goed mogelijk te helpen met uw verzoek. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres heeft opgegeven omdat u een vraag of klacht heeft, of een afspraak wilt maken. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. Ook bewaren wij persoons- en adresgegevens niet langer dan nodig is. 

Bent u cliënt bij ons en wilt u meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen? Lees hier verder.

Voor algemene informatie over privacy kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens


Klokkenluidersregeling

Hier vindt u informatie over de Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid. Lees meer...


Integriteitsbeleid

Hier vindt u informatie over het Integriteitsbeleid.  Lees meer...