SamenSpraak Noord

  • Bent u anderstalig?
  • Heeft u vroeger een andere taal geleerd dan het Nederlands?
  • Wilt u graag oefenen om beter Nederlands te spreken?

 Dan is SamenSpraak Noord iets voor u.

Wat is SamenSpraak Noord?

De begeleiders van SamenSpraak Noord helpen u de Nederlandse taal beter te spreken en te verstaan. Het gaat alleen om het Nederlands praten met elkaar. De begeleiders vinden het belangrijk en leuk om met u de Nederlandse taal te oefenen voor maximaal een jaar, een dagdeel in de week. Zij doen dat vrijwillig en krijgen hiervoor geen geld. De begeleiders geven GEEN Nederlandse les en helpen ook NIET met andere problemen.

Voor wie is SamenSpraak Noord?

SamenSpraak Noord is er voor iedereen in Amsterdam Noord die anderstalig is. Het is wel belangrijk dat u per telefoon bereikbaar bent.

Aanmelden en contact

  • Telefoon (020) 636 43 98 op dinsdag en donderdag van 14.00 – 16.00 uur. U krijgt een coördinator aan de telefoon die u uitnodigt voor een gesprek. Ook kijkt de coördinator of u voldoende Nederlands spreekt om mee te doen aan SamenSpraak Noord.
  • Vul het contactformulier in op de website
  • Mail naar samenspraak@doras.nl