Veelgestelde vragen schuldhulpverlening

Labels: veelgestelde vragen schuldhulpverlening, kredietbank, roodstand, budgetbeheer, deurwaarder, beslag leggen, incasso, betalingsvoorstel, schulden amsterdam noord

Wat is het gevolg van de 'Wet gemeentelijke schuldhulpverlening' (Wgs)?

 • Als gevolg van de invoering Wgs, moet u voortaan bij de gemeente een officiele aanvraag tot schuldhulpverlening doen. Het aanvraagformulier schuldhulpverlening, kunt u hier downloaden. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u bezwaar (en vervolgens eventueel beroep) aantekenen.
 • Als u zich aanmeldt voor schuldhulpverlening, helpen wij u met de aanvraag. U hoeft de aanvraag dus niet bij uw eerste afspraak al in te dienen.
 • Meer informatie over de Wgs vindt u op de website overheid.nl en op de website van de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

De schuldeiser wijst mijn betalingsvoorstel af. Wat nu?

 • Los af wat u kunt missen.
 • Beter minder aflossen zonder toestemming dan iets afspreken wat u niet kunt betalen! Door te betalen toont u uw goede wil. De schuldeiser zal uw betaling niet terugstorten en uw schuld wordt minder.

Stoppen de brieven van schuldeisers, incasso's en deurwaarders als ik mij heb aangemeld bij Doras schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening neemt geen contact op met uw schuldeisers. Wij verwachten dat u zelf contact onderhoudt met uw schuldeisers. Dit is heel belangrijk om te doen.

 • Als de schuldeisers niets van u horen, brengen zij altijd extra kosten in rekening.
 • Als u geen contact opneemt, kan het zijn dat ze later niet willen meewerken aan een schuldsanering.
 • Schuldeisers hebben het recht te weten hoe uw situatie is. Ook al zullen zij daar niet altijd rekening mee houden.

Hoe kan ik het beste contact opnemen met mijn schuldeisers?

 • Bellen of mailen. Mailen is het goedkoopst.
 • Brieven sturen. Voorbeeldbrieven vindt u op de website schuld info of de website zelf je schulden regelen
 • Geef de schuldeiser informatie over uw inkomsten en uitgaven.
 • Heeft u beslag op inkomen? Geef dit door!
 • Leg altijd uit waarom u niet kunt betalen!

Er wordt beslag gelegd op mijn inkomen of bankrekening. Wat kan ik doen?

Beslagleggen mag volgens de wet. Maar de schuldeiser of deurwaarder moet zich wel aan regels houden.
Na de rechtszitting en het vonnis (de uitspraak) wordt u gevraagd een formulier in te vullen: 'Inkomsten en uitgaven'. Vul dit altijd in! Doet u dit niet, dan wordt er te hoog beslag gelegd. Er wordt dan geen rekening gehouden met uw woonlasten en zorgpremie. Wat teveel wordt ingehouden, wordt niet aan u terugbetaald.

Wat doe ik als de deurwaarder of schuldeiser al beslag op mijn inkomen heeft gelegd?

 • Geef uw inkomsten en uitgaven en gezinssituatie door als u dit eerder niet heeft gedaan.
  Voorbeeldbrieven vindt u op de website schuld info of de website zelf je schulden regelen
 • Als de schuldeiser of deurwaarder niets wil doen, teveel beslag legt en u niet kunt rondkomen, maak dan een afspraak met de sociaal raadslieden of schuldhulpverlening.

Mijn spullen worden verkocht. Wat nu?

Wij zullen u meestal adviseren geen regeling af te spreken als u daar geen geld voor heeft of als u al aflost aan andere, dreigende schulden.
Als uw spullen niet veel waarde hebben, gaat een verkoop vaak niet door. Ook al zegt de schuldeiser van wel.

Waarom zegt de deurwaarder dat ze gaan verkopen terwijl ze dit toch niet doen?

Zij proberen u onder druk te zetten, maar een verkoop kost de deurwaarder meestal meer geld dan het oplevert.
Vraag in uw omgeving na of mensen ooit een verkoop hebben meegemaakt of iemand kennen die het heeft meegemaakt. U zult horen hoe weinig dit echt gebeurt.

Schuldeisers brengen veel extra kosten in rekening. Mag dat wel?

Ja, dat mag, maar daar zijn wel regels voor. Zie de website schuld info voor meer informatie.

Zijn mijn kinderen verplicht om kostgeld te betalen?

Dat hangt af van:

 • uw eigen situatie
 • uw inkomsten en uitgaven
 • eisen van deschuldeisers

Kinderen vanaf 18 jaar moeten zelf telefoonkosten en hun zorgpremie betalen. Als zij niet studeren, maar werken, moeten zij vaak meer betalen. Als u door de inkomsten van uw kinderen minder huurtoeslag of inkomen krijgt, moeten uw kinderen dit compenseren. U moet de ruimte hebben om af te lossen: anders heeft u te weinig geld voor uw vaste lasten en schuld aflossingen. Kijk op de website van het Nibud hoeveel kostgeld uw kind moet betalen.

Ben ik verplicht om te gaan werken?

Ja, in principe wel. Solliciteer dus. Uitzonderingen:

 • Arbeidsongeschiktheid
 • U hoeft van DWI even niet te werken. Let op; bij een schuldsanering gelden soms andere eisen.

Moet ik verplicht onder budgetbeheer?

In sommige gevallen wel. Bijvoorbeeld:

 • U heeft schulden in de vaste lasten
 • U heeft eerder een schuldsanering gehad

Moet ik mijn auto/scooter verplicht verkopen?

Ja. Tenzij:

 • Uw werkgever verklaart dat u zonder auto uw werkzaamheden niet kunt uitvoeren en hij de kosten van de auto vergoedt.
  of
 • Als er een medische noodzaak is waarvoor een CIZ-indicatie is afgegeven. Deze CIZ-indicatie kunt u aanvragen bij de MO-groep.

Iemand staat bij mij ingeschreven, maar woont niet bij mij. Is dit een probleem?

Dat hangt af van de oplossing die voor uw schulden mogelijk is. Overleg dit dus altijd.

Ik heb alleen een postadres in Amsterdam-Noord. Is dit een probleem?

Dat hangt af van de oplossing die voor uw schulden mogelijk is. Overleg dit dus altijd.

Ik heb boetes bij Justitie. Kan ik dan geholpen worden?

Ja, maar het soort boete bepaalt of en wanneer u in aanmerking komt voor een schuldsanering.

Ik heb een fraudeschuld. Kan ik geholpen worden?

Ja, maar het helpt als u alvast aflost. Het kan wel zijn dat u nog niet in aanmerking kunt komen voor een schuldsanering.

Ik kan mijn vaste lasten niet betalen, is dit een probleem?

Ja.

 • Betaal altijd eerst uw vaste lasten
 • Los af aan schulden in de vaste lasten

De woningbouw kan u uit uw huis zetten. De energieleverancier kan u afsluiten van gas en elektra. Dit kan de schuldhulpverlening niet altijd voorkomen.

Ik heb een roodstand op mijn bankrekening, is dit een probleem?

Ja, want roodstand is een schuld. De bank kan uw bankrekening altijd blokkeren als zij weten dat u in een schuldhulpverleningstraject zit. Dan kunt u de vaste lasten niet meer betalen.

 • Open een rekening bij een andere bank waar u geen schuld en geen roodstand heeft.
 • Tot € 500 roodstand levert meestal geen problemen op, geen schuld is altijd beter.

Wanneer kan ik een schuldsanering aanvragen bij de kredietbank?

Dit is per persoon verschillend en hangt af van:

 • Uw inkomsten
 • Hoe u met uw geld omgaat
 • Uw woon- en gezinssituatie
 • Uw schuldenpakket
 • De oorzaak van uw schulden

Hoe lang duurt mijn traject bij schuldhulpverlening?

Dit is per persoon verschillend en hangt af van

 • Uw inkomsten
 • Hoe u met uw geld omgaat
 • Uw woon- en gezinssituatie
 • Uw schuldenpakket
 • De oorzaak van uw schulden
 • De mogelijkheden die u heeft de schulden op te lossen
 • Als gevolg van de invoering Wgs, moet u voortaan bij de gemeente een officiele aanvraag tot schuldhulpverlening doen. Het aanvraagformulier schuldhulpverlening, kunt u hier downloaden. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u bezwaar (en vervolgens eventueel beroep) aantekenen.
 • Als u zich aanmeldt voor schuldhulpverlening, helpen wij u met de aanvraag. U hoeft de aanvraag dus niet bij uw eerste afspraak al in te dienen.
 • Meer informatie over de Wgs vindt u op de website overheid.nl en op de website van de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.