Wijkzorg

We worden ouder en blijven langer vitaal. We willen graag langer zelfstandig wonen. En we regelen en organiseren steeds meer zelf en samen met anderen. De Gemeente Amsterdam heeft een nieuw zorgstelsel per 1 januari 2015, die beter moet voldoen aan de wensen van de Amsterdammer.

Samenwerking

De belangrijkste verandering is dat de gemeente meer zorg en ondersteuning dicht bij u in de wijk brengt. De voorzieningen die daarbij horen, zoals de huisarts, de wijkverpleegkundige, de thuiszorghulp en de maatschappelijke dienstverleners en begeleiding (zoals Doras), gaan op dezelfde manier werken en samenwerken.
Dit noemen wij Wijkzorg.

Wilt u zorg of ondersteuning en weet u niet hoe, waar of met wie u dat kunt regelen? Dan gaat u naar één van deze hulpverleners van Wijkzorg. Daar wordt in één of meerdere gesprekken met u bekeken hoe u het probleem kunt oplossen en welke hulp u daarbij nodig hebt.

Voor wie

Wijkzorg biedt ondersteuning aan mensen die thuis wonen en aangewezen zijn op zorg en ondersteuning aan huis of in de wijk. Dit geldt naast de zorg voor lichamelijke beperkingen ook voor beperkingen van psychische, verstandelijke, of zintuiglijke aard.
Per 1 april 2014 is de gemeenste Amsterdam samen met de zorg en welzijnorganisaties al in 5 wijken gestart met de Wijkzorg in 5 wijken waaronder Noord West (Tuindorp Oostzaan e.o. en Banne Buiksloot).